hnuvn

Archive for 2013|Yearly archive page

My Blogs

In Home on 2013/03/13 at 6:12 sáng

japan

Singapore Handbook
Blog to share experiences and life startups for Vietnamese coming to Singapore working and studying
Cẩm nang dành cho người sắp sang Singapore sinh sống, học tập và du lịch.
singaporehandbook.wordpress.com

Kyoto Handbook
Blog to share experiences and life startups for Vietnamese coming to Kyoto City, Japan working and studying.
Cẩm nang dành cho người sắp sang Singapore sinh sống, học tập và du lịch.
kyotohandbook.wordpress.com

Vietnamese Sakura Scholarship Foundation
Blog to expose activities of the foundation steering committee and Vietnamese students who have been awarded the scholarship
Trang web đầu tiên của Quỹ học bổng Hoa anh đào năm 2010
vssf2010.wordpress.com

Orchid Scholarship Foundation
Blog to expose activities of the foundation steering committee and Vietnamese students who have been awarded the scholarship
Trang web đầu tiên của Quỹ học bổng Hoa phong lan năm 2012
orchidscholarship.wordpress.com

Honors Program
Official blog of Honors Program for Gifted Students at College of Science, Vietnam National University, Hanoi.
Trang web của Hệ Đào tạo Cử nhân Khoa học Tài năng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
honorsprogram.wordpress.com

Advertisements

International Domains

In Home on 2013/03/13 at 5:57 sáng

vancouver

ACTIVE

Education

The Orchid Scholarship Foundation
Quỹ học bổng Hoa phong lan
orchidscholarship.com
orchidscholarship.org

Vietnam Summer School of Science
Trường hè Khoa học
truonghekhoahoc.com
truonghekhoahoc.org

Honors Program, Vietnam National University, Hanoi
Hệ Đào tạo Cử nhân Khoa học Tài năng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
honorstars.com 


RESERVED

Education

Hanoi National University
Đại học Tổng hợp Hà Nội
hnu.vn – Hanoi National University 
hnu.edu.vn – Hanoi National University 
uh.edu.vn – University of Hanoi

University Ranking
Xếp hạng đại học
xephangdaihoc.com
xephangdaihoc.org

Community

Public Policy and Administration in Vietnam
Quản trị công và Hành chính công ở Việt Nam
hanhchinhcong.com hành chính công
chinhsachcong.com – chính sách công

Network of Young Vietnamese Scientists
Mạng lưới học giả trẻ Việt Nam
khoahoctre.com – khoa học trẻ

Network of Vietnamese Community in Kyoto Japan
Mạng lưới cựu sinh viên và bạn trẻ đã từng học tập, sinh sống tại Kyoto, Nhật Bản
kyoto.vn

Start-ups

My future technical company
Công ty công nghệ thông tin
tecfia.com – tehnical mafia

Flower village
Trang web về nghệ thuật
xomhoa.com

My future e-learning project
Dự án e-learning
acacity.com – academic city
classbus.com – class bus

Business

Business/tourist/importer/exporter/distributor company from/to Africa
Công ty du lịch & xuất nhập khẩu Africa
africa.vn

Business/tourist/importer/exporter/distributor company from/to Europa
Công ty du lịch & xuất nhập khẩu Europa
europa.vn

Product distributor (e.g. chocolates) from Belgium; or Belgium restaurants or coffee shop in Vietnam
Công ty xuất nhập khẩu hoặc nhà hàng, quán cà phê Bỉ
belgium.vn

Education consultancy in Finland, import/export company in Vietnam
Công ty tư vấn du học, xuất nhập khẩu sản phẩm Phần Lan-Việt Nam
finland.vn

Product distributor (e.g. wines, guitars) from Spain; or Spanish restaurants or coffee shop in Vietnam
Công ty xuất nhập khẩu hoặc nhà hàng, quán cà phê Tây Ban Nha
spain.vn 

Restaurants or coffee shop with young American style in Vietnam
Nhà hàng hoặc chuỗi quán cà phê phong cách Mỹ có tên San Francisco ở Việt Nam
sanfrancisco.vn


 

 

..